Medlemmar

Institutionella Ägares Förening bildades 2003 och består av 16 stycken svenska institutionella ägare.

Till medlem kan antas den Institutionella aktieägare som själv, eller tillsammans med närstående, förvaltar aktier på den svenska aktiemarknaden till ett sammanlagt börsvärde som minst motsvarar 0,50 % av det sammanlagda börsvärdet på Nasdaq Stockholm.

Ansökan om medlemskap, som skall vara skriftlig och skickas till ordföranden, prövas av styrelsen.