Nyheter

Här hittar du nyheter och händelser som vi uppdaterar efter hand.

2023-10-17

Aktieägarnas rätt att närvara fysiskt på bolagsstämmor är ett fundament i den svenska ägarstyrningsmodellen

IÄF svarar på Kollegiets öppna remiss: IÄF om digitala stämmor och ny kodregel_okt 2023

2023-08-15

IÄF uppmanar Kollegiet för svensk bolagsstyrning att i Svensk kod för bolagsstyrning formulera best practice för genomförande av digitala bolagsstämmor. IÄF vill att det i svenska börsbolag alltid ska ges möjlighet till fysisk närvaro som ett komplement till en digitala bolagsstämma. Läs hela skrivelsen här: IÄF brev Kollegiet 2023-08-14

2023-06-15

Elisabet Jamal Bergström har valts in i styrelsen för IÄF. Elisabet är Chef Hållbarhet och Ägarstyrning vid SEB Investment Management och hon ersätter i styrelsen Ossian Ekdahl, AP1, som inte stog till förfogande för omval vid föreningsstämman 2023.

2020-02-07  Dagens Industri
Vi kräver jämställda styrelser

2020-02-07  Dagens Industri
Vi kräver jämställda styrelser

2020-01-26  Svenska Dagbladet
Arvodesregler ett hot mot svensk tillväxt

2019-12-04  Affärsvärlden
Ohotad maktkoncentration