Om oss

 

Institutionella Ägares Förening (IÄF) bildades 2003 och är ett samarbete mellan svenska institutionella ägare. IÄF är en ideell förening med ändamål att tillvarata medlemmarnas intressen som institutionella ägare på den svenska aktiemarknaden genom att främja en god utveckling av självregleringen på aktiemarknaden. Detta sker i första hand genom att IÄF i lämpliga former deltar i den svenska aktiemarknadens självregleringsorgan och till dessa, i förekommande fall, utser eller nominerar personer att ingå i styrelse eller delta i andra verksamheter.

IÄF är en av huvudmännen till Föreningen för God sed på värdepappersmarknaden vilken verkar genom självregleringsorganen Aktiemarknadsnämnden, Aktiemarknadsnämndens självregleringskommitté, Kollegiet för svensk bolagsstyrningNämnden för svensk redovisningstillsyn och Rådet för finansiell rapportering.

IÄF har arton medlemmar:

Alecta, AFA, AMF, Första AP-fonden, Andra AP-fonden, Tredje AP-fonden, Fjärde AP-fonden, Carnegie Fonder, Didner& Gerge Fonder, Folksam, Handelsbanken Fonder, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar, Nordea Fonder, SEB Investment Management, Skandia, Swedbank Robur Fonder och Öhman Fonder.

Medlemmar i och finansiärer av Föreningen för God sed på värdepappersmarknaden är:

               Aktiemarknadsbolagens Förening
               FAR
               Fondbolagens förening
               IÄF
               Nasdaq Stockholm
               Svensk Försäkring
               Svenska Bankföreningen
               Svenska Fondhandlareföreningen
               Svenskt Näringsliv